Verslag milieuraad 12 december 2019

Advies belasting-subsidie verharding-ontharding

Advies: zie adviezen

Opmerkingen:

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Openbare onderzoek herbestemming  zone “De Perenpit”

Het openbaar onderzoek start op 16/12/2019.

Meer info: zie ook verslag milieuraad November 2019

Mededelingen stadsbestuur:

EnergieK loket

Bij het EnergieK loket van IGEAN , dat in februari 2020 opstart in Mortsel, kan je gratis terecht met allerlei vragen over energie:

Het loket zal fysiek één keer per maand in de gemeente open zijn, maar je kan er toch frequenter beroep op doen:

Meer info: www.igean.be/EnergieKhuis

“Warmte Verzilverd”

In Mortsel en Edegem komt het eerste warmtenet dat woningen verwarmt met industriële restwarmte dat door de bv Warmte Verzilverd (samenwerking van energiecoöperatie en Ecopower) aangelegd zal worden.

De warmte is afkomstig van de ongebruikte restwarmte van Agfa-Gevaert. Laagcalorische warmte zal met warmtepomp opgekrikt worden tot een peil (water 70-90°C) dat verdeling via een warmtenet mogelijk maakt.

Een eerste groep afnemers vormen de 350 nieuwbouwwoningen van de gemengde woonwijk “Minerve” die ontwikkelaar Revive in Edegem gaat bouwen op zo’n 500 meter van de site van Agfa-Gevaert. Voor deze eigenaars is aansluiting op het warmtenet een verplichting. Daarnaast zullen de bedrijven langs de Vredebaan ook kunnen aanpikken.

In fase 2 kijkt men naar De Brug en PC St. Amadeus als mogelijk afnemers.

Voor Mortsel zijn er nog geen concrete planen op korte termijn: te weinig huizen die aansluitbaar zijn.

Mortsel Bestuift!

De ideeën van de Mortsel die in het kader van “Mortsel bestuift” ingezameld werden vormden mede de basis van de meerjarenplanning van de stad Mortsel. Deze zal in de milieuraad van januari 2020 voorgesteld worden.

De individuele “tipgevers” zullen later nog persoonlijk feedback over hun idee ontvangen.

Meer info: https://www.mortselbestuift.be/

Burgemeestersconvenant 2030

Op 16.12.2019 is er een eerste overleg geweest rond de burgemeestersconvenant 2030 (de opvolger van de huidige burgemeestersconvenant die in 202 afloopt) en het opstellen van een klimaatactieplan.

Meer info volgt van zodra deze beschikbaar is.

Projectaanvraag inrichting zone Gasthuishoeve

Op 11.12.2019 heeft het stadsbestuur een rondgang gedaan met Natuurpunt in het kader van het opstellen van een subsidieaanvraag voor een biodiverse en klimaatrobuuste inrichting van de zone “Gasthuishoeve” – dit in overleg met de Boerenbond.

Mededelingen:

Gevolg advies belastings- en retributiereglementen – 14/11/2019

De belastings- en retributiereglementen werden in de gemeenteraad van November 2019 goedgekeurd.

Het advies om het gebruik van de compostbak gelijktijdig mee te promoten door bij aankoop van de afvalsticker voor GFT+ gelijktijdig een cashback-cheque te geven voor de aankoop van een compostbak werd niet gevolgd.

Gevolg subsidiereglement rationeel energieverbruik – 10/10/2019

De belastings- en retributiereglementen werden in de gemeenteraad van November 2019 goedgekeurd.

De opmerking i.v.m. warmtepompen met CO2 als koudemiddel werd opgenomen in het reglement.

Behaag-actie 2019

In 2019 werden er tijdens de behaagactie 1411 planten verkocht aan 23 klanten, goed voor 821 meter nieuwe hagen.
Bijna driekwart (71%) van deze planten werd als gemengd pakket aangekocht, wat beter is voor de biodiversiteit dan de pakketten uit één soort (29% van de verkoop).
Daarnaast werden er 5 fruitbomen aan 3 klanten verkocht.
13 klimplanten vonden hun thuis bij 8 klanten.

De bedeling verliep zeer vlot dankzij de kundige hulp van de vrijwilligers bij het samenstellen en verdelen van de pakketten. Ook de klanten waren (voor het eerst!) zeer stipt zodat de bedeling een half uur voor sluitingstijd afgesloten kon worden.

Rondvraag:

Fietsenstalling parking Krijgsbaan

Gebruikers vonden niet dadelijk een fietsenstalling op de parking “Krijgsbaan”

Deze is wel aanwezig maar een beetje verborgen ter hoogte van de voetgangersdoorsteek naar de Antwerpse Straat (ex. Werkwinkel).

Traktoren voor grondwerken

Men uit zijn bezorgdheid door het veelvuldig gebruik van tractoren met aanhangwagen die veelvuldig ingezet worden bij grondwerken en die over de gemeentewegen rijden. Door hun snelheid en grootte vormen ze een gevaar voor de zwakke weggebruikers.

Bomen rondweg luchthaven (fietspad)

De meerderheid van de bomen langs het fietspad rond de startbaan van de luchthaven (alternatief voor de ondertunnelde Krijgsbaan) is dood of in slechte toestand, dit reeds sinds het begin van de aanplant in 2016. Een lid van de milieuraad had dit gemeld aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Deze verwezen door naar de stad om vervolgens door de stad doorverwezen te worden naar … Agentschap Wegen en Verkeer.

Daarom volgt nu de vraag via de milieuraad: kan iemand deze bomen (dit plantseizoen?) nog vervangen?

325 jaar Sint-Ambrosius Imkersgilde

De Sint-Ambrosius Imkersgilde Mortsel-Edegem verenigt een aantal imkers uit Mortsel, Edegem en de verre omgeving en viert op 29.02.2020 haar 325 jarig bestaan met een dagvullend jubileumcongres in de Mark Liebrechtschouwburg.

Programma en inschrijving voor dit evenement: zie http://www.imkersmortseledegem.be/jubileum

[Werking 2019]

laatste wijziging: 27/12/19