Verslag milieuraad 12 oktober 2023

Advies afschaffing retributie hout op recyclagepark

Zie advies afschaffing retributie hout op recyclagepark.

Advies - voorstel stadsbestuur om de openbare verlichting ’s nachts terug aan te steken in de woonstraten

Voorstel van stadsbestuur:

 Reden van het voorgestelde terugdraaien van de maatregel tot niveau vergelijkbaar met voor de energiecrisis:

 Er werd aangegeven dat stad Antwerpen een gelijkaardige beweging maakt. In de pers ťn op hun website is hiervan geen spoor te vinden, integendeel…  .

 Gelijkaardige vraag van de burgers kwam ook in Deinze, waar het stadsbestuur niet inging op deze vraag ( htttps://www.hln.be/deinze/ondanks-petitie-n-va-blijft-straatverlichting-gedoofd-in-deinze-een-slag-in-het-gezicht-van-vele-inwoners~a393ae6c/ )

 Het onveiligheidsgevoel door criminaliteit wordt NIET bevestigd door de cijfers:

 Bij mensen geeft nachtverlichting mogelijk lichamelijke problemen (literatuurstudies INBO en PIH in opdracht van de vijf provincies en het Interprovinciaal Kennis centrum (IPKC)):

 Op dieren heeft nachtverlichting een effect:

Het terugdraaien van de maatregel heeft ook een aanzienlijk financieel gevolg, dit in tijden dat gemeentefinanciŽn krap zijn:

 De provincies brengen tegen eind 2023 een praktijkgids uit met verlichtingstips voor lokale besturen

Meer info:

Advies milieuraad van 12 oktober 2023 betreffende het doven van straatverlichting:

 Zie: Advies doven van straatverlichting (terugdraaien maatregelen)

Wedstrijd geveltuinen

Er waren 10 inzendingen voor de geveltuinwedstrijd Mortsel 2023.

 De inzending van de winnaar had een duidelijke streep voor op de andere kandidaten. Het betrof een innoverend project voor de zijgevel:

 De laureaat heeft een aankoopbon van 100 euro bij een lokale boomkweker ontvangen.

 Omschrijving project in M-Magazine 11/2023:

Tuinrangers – ook in Mortsel mogelijk?

Tuinrangers zijn vrijwilligers die een stevige natuuropleiding genoten van het opleidingscentrum van Natuur en Bos.
De Tuinrangers gaan op bezoek in de tuinen van medeburgers en geven advies op maat om de tuin onderhoudsvriendelijker, biodiverser en klimaatbestendiger te maken.
Het betreft aangepast advies aan de locatie, het leven van de bewoner en zijn voorkeuren.

In Mortsel is er potentieel: dicht bevolkt maar toch grote tuinen die verbeterd kunnen worden.

 Dit project loopt reeds in o.a. Edegem en Kontich.
Het heeft er veel succes – de Tuinrangers krijgen veel vragen voor advies.

 Het opzetten van het project heeft een (relatief grote) kostprijs.
Mogelijk kan een gelijkaardig initiatief ook lopen via VELT.
Men mag echter niet blind zijn voor de kostprijs: indien de stad dit zelf doet hangt er ook een kostprijs aan vast (communicatie, folders, personeelsinzet, …).

Er wordt meer info opgevraagd tegen volgende vergadering.

 Meer info:

Kampioenschap tegelwippen

Resultaten tegelwippen

Eind oktober stopt de wedsstrijd maar…

 Op dit moment is de stand nog verborgen. Even geduld, in november vindt de uitreiking plaats en zullen de standen bekendgemaakt worden.

Meer info:

Mededelingen van het stadsbestuur

Samenaankoop IGEAN voor laadsystemen voor elektrische voertuigen

Onder het motto 'samen beter' organiseert IGEAN samen met 19 gemeenten uit arrondissement Antwerpen een groepsaankoop voor laadsystemen. Zo geniet je van een scherpere prijs bij het installeren van je thuislaadsysteem.
Deze groepsaankoop loopt tot 31 december 2024.
(Officieel doet Mortsel niet mee, maar de goed geÔnformeerde Mortselse burger zal niet geweigerd worden).

 De drie geselecteerde systemen hebben volgende pluspunten:

 Opmerkingen:

 Verkiezingsdebat 2024

In de aanloop naar de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen wil Cultuurvereniging Cosmo50, een erkende Mortselse vereniging ontstaan uit de Kaleidoscoop, wenst in 2024 twee verkiezingsavonden organiseren:

 Met al zijn deskundigheid zal Marc Van De Looverbosch dit in goede banen leiden.

 Deze activiteit ligt in de lijn wat de milieuraad bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heeft gedaan. De milieuraad gaat zich daarom actief aansluiten bij dit initiatief (en dit niet meer zelf organiseren).

Vergaderdata 2024

Volgende vergaderdata voor 2024 worden voorgesteld:

Rondvraag

Aanleg busstelplaats

 Positief: door de nieuwe verkeerslichten is het veiliger om de Krijgsbaan over te steken.

 Negatief: groen weg. “overbodige” weg oude baseballterreinen blijft liggen: voorstel om deze zone te ontharden als compensatie.

Brug park Savelkoul

 De oude brug in park Savelkoul is (al een tijdje) ingezakt.

 De stad gaat de brug vervangen door een tunnel (uit rioolbuizen).
De trage weg rond de vijver wordt zo terug hersteld.

 Er wordt gekozen voor de buizen i.p.v. een nieuwe brug om financiŽle redenen.

 Van de werken wordt gebruik gemaakt om het slib in de vijver te ruimen.$

 Het volume van de vijver blijft gelijk.

 Nieuwe aanplant – klimaatadaptieve aanpak

 Door de droge periodes gaat er wel wat nieuwe aanplant verloren (vb. bomen aan rondweg luchthaven – reeds 2* grote sterfte).

 Er wordt gevraagd om het groenbeheer klimaatadaptiever aan te pakken.
Er wordt gedacht aan:

 [Werking 2023]

laatste wijziging:laatste wijziging: 28/12/23