Verslag Milieuraad 6 april 2000

Aanwezig:

Brinckman P.; Creemers A.; Cuypers K.; Ex W.; Iven I.; Lambert G.; Lauwers C.; Leys L.; Mertens E.; Tobback M.; Van Puyvelde J.; Wouters L.

Nabespreking rondgang Fort 4

Vergezeld van een schitterend lentezonnetje hebben we wandeling rond de fortgracht gemaakt

Volgende opmerkingen werden gemaakt:

Voorstelling ontwerp milieujaarplan 2000

Erik Mertens heeft het ontwerp milieujaarplan 2000 voorgesteld.

Advies milieujaarplan 2000:

Bij hoogdringendheid heeft het dagelijks bestuur van de milieuraad een advies uitgebracht

Voorstel tot advies "onbemande camera's - herbekijken standpunt stadsbestuur"

een nieuw advies werd uitgebracht

Voorstel tot advies "adviesgroep mobiliteitsplan bijeenroepen"

een nieuw advies werd uitgebracht

Mededelingen van de milieuambtenaar

Erik Mertens vraagt volgende in uw agenda op te nemen:

Rondvraag - Mededelingen

[Vergaderingen 2000]

laatste wijziging: 11/08/10