Verslag milieuraad 6 juni 2002

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Haes Paul; Iven Ivo; Mertens Erik; Pepermans Tinneke; Tobback Marc; Van Dyck Paul; Van Peer Ria; Van Tilburgh Eric

Advies “begrotingswijziging nr.1 van 2002, afdeling milieu”

Begroting milieu heeft één wijziging: krediet om op het dak van het zwembad een zonneboiler te installeren voor het voorverwarmen van het verse zwembadwater.

Het energieverbruik voor en na de ingreep gaat opgevolgd worden.

Het advies kan elders op deze website bekeken worden

Advies “milieujaarplan 2002”

A. Creemers vraagt om de informatie-ambtenaar te betrekken bij het overleg binnen de technische dienst. Er wordt gewaarschuwd voor “oververgaderen” en het overvragen van de ambtenaren.
De wijze van communicatie met de informatie-ambtenaar wordt opengelaten.

Het resultaat van een milieujaarprogramma zou geëvalueerd moeten kunnen worden. Paul de Haes stelt voor om de techniek van “ecologische voetafdruk” hiervoor te gebruiken.

Voor het opstellen van de milieubarometer, kan er ook een beroep gedaan worden op de milieuraad.

Bij het melden van milieuproblemen, is vaak belangrijk dat deze snel vastgesteld worden. De bereikbaarheid van het stadsbestuur buiten de openingsuren van het stadhuis is problematisch (antwoordapparaat). Marc Tobback stelt voor om een ruim bereikbaar meldpunt in te stellen dat de milieuklachten kan registreren en een gepast gevolg eraan kan geven.

Het advies kan elders op deze website bekeken worden

Advies “subsidie FSC-hout”

Het advies werd reeds besproken in de vorige milieuraad.

Een subsidie voor FSC-hout heeft geen lokale impact, dit is nieuw.

Het advies kan elders op deze website bekeken worden

Advies “behoud open ruimte achter Koeisteerthofdreef”

Het advies werd reeds besproken in de vorige milieuraad.

Schepen Van Dyck deelt mee dat, indien de “de ideale woning” er wil bouwen, er ook gebouwd zal worden.
Er kan ook kan bekeken worden dat door grondenruil met het stadsbestuur, de zone gevrijwaard kan worden.

Het advies kan elders op deze website bekeken worden

Mededelingen van het stadsbestuur:

Paul Van Dyck deelt mee dat de Vlaamse gemeenschap gelden vrijmaakt voor natuurverbindingsgebieden. (natuurontwikkeling en harmonisch parkbeheer)
Er wordt gekeken of er een project voor de oude spoorwegbermen kan ingediend worden.

Mededelingen

Infoavond “Duurzaam bouwen”

Op donderdag 30 mei 2002 werd door Jan Desmyter meer informatie verstrekt rond “duurzaam bouwen”.

We konden 22 belangstellenden verwelkomen.

Twee belangrijke uitgangspunten voor deze avond waren:

Kippenactie 2002

bedeling kippen (kippenactie 2002)Op zaterdag 25 mei 2002 hebben we de 110 bestelde kippen bedeeld. Bijna iedereen stond om 10 u reeds te popelen om hun nieuwe huisdieren in ontvangst te nemen.

De kippen die we dit jaar via IGEAN aangekocht hebben, waren minder raszuiver dan deze die we vorig jaar van het PITO in Stabroek hebben aangekocht.

Aardgasnatuurfonds 2002:

De volgende projectoproep Aardgasnatuurfonds 2002 wordt gelanceerd in oktober 2002 en richt zich uitsluitend tot scholen (meer natuur op de speelplaatsen van scholen). Een project rond het Mortselse openbaar groen kan dus niet ingediend worden.

Een eerste kandidaatsontwerp moet binnen zijn tegen 18 november 2002.

Meer info vind je op http://www.kbs-frb.be

Wijkverhakselen in Wommelgem:

Begin 2002 besliste het Wommelgemse stadsbestuur om het snoeihout maandelijks aan huis te laten verhakselen. Wortelstronken en te dikke takken zullen meegenomen worden. Het verhakseld materiaal blijft ter plaatse en kan dan direct in de tuin hergebruikt worden als onkruidwerende laag of als structuurmateriaal voor de compost bak (-hoop)

De service in Wommelgem kost 5 euro en er mag maximaal 2 m³ snoeihout aangeboden worden.

Indien me over meer snoeihout beschikt, of er een speciale service vereist is, kan men steeds (tegen meerkost) contact opnemen met de contractor.

Bekkencomité koudebeek:

Op vrijdag 14 juni 2002 vond de startvergadering van het bekkencomité voor de koudebeekvallei plaats.

Het is een gemeenschappelijk initiatief van de Provinciale Dienst Waterbeleid, Natuurpunt Land van Reyen, en de gemeentebesturen van Boechout, Borsbeek, Hove en Mortsel.

10 jaar milieuraad

In september 2002 bestaat de milieuraad 10 jaar. Dit zal gevierd worden.

Er wordt gedacht aan een boottocht met de milieuboot.

[Werking 2002]

laatste wijziging: 11/08/10