Advies: "voorontwerp stedelijk milieujaarplan 2001 en ontwerp stedelijke begroting 2001"

Advies Milieu Advies Raad:

"… Gelet op het voorontwerp milieujaarplan 2001 en ontwerp begroting "milieu" 2001 waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de aanpassingen die in de milieuraad van 15 juni 2000 en 7 september 2000 zijn voorgesteld aan het ontwerp milieujaarplan 2001;

Gelet op het milieubeleidsplan 2000 - 2004, goedgekeurd door de milieuraad op 6 januari 2000, waaraan het milieujaarplan 2001 uitvoering geeft;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 26 oktober 2000

Adviseert het bestuur van de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... Het milieujaarplan 2001 werd door d gemeenteraad goedgekeurd op 21 november 2000
Het stedelijk milieujaarprogramma is volledig gebaseerd op het voorontwerp milieujaarplan
De stedelijke begroting 2001 is nog niet goedgekeurd. Bij het opstellen zal het gunstig geadviseerde ontwerp van begroting, voor het deel milieu, als basis dienen..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10