Verslag milieuraad 14 april 2005

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Desmyter Jan; Devisch Ronny; Dierick Jean; Iven Ivo; Lambert Griet; Lauwers Charles; Peeters Veerle; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine; Roekens; Van de Leest Stefanie; Laenens Greet

Advies ontwerp concept stadsplein:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om voor 15 april 2005 zijn standpunt over te maken over dit project.

In de vergaderingen van 10/03/2005 en 23/03/2005 werden de plannen reeds uitvoerig voorgesteld en werden de krachtlijnen van het advies opgesteld. Op de voorgestelde teksten hebben nog een negental personen (waarvan geen enkele omwonende) opmerkingen geformuleerd.

Advies: zie rubriek "adviezen"

Tekening:

Advies ontwerp concept park Oude God:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om voor 15 april 2005 zijn standpunt over te maken over dit project.

In de vergaderingen van 10/03/2005 en 23/03/2005 werden de plannen reeds uitvoerig voorgesteld en werden de krachtlijnen van het advies opgesteld. Op de voorgestelde teksten hebben nog een negental personen (waarvan slechts één omwonende) opmerkingen geformuleerd.

Advies: zie rubriek "adviezen"

Tekening:

Advies ontwerp concept park Oude God:

De behandeling van dit punt werd uitgesteld tot volgende vergadering.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Het stadsbestuur heeft in zitting van 8 maart 2005 volgende antwoorden op onze adviezen gegeven:

Voorontwerp Ruimtelijk structuurplan Mortsel

Het gedrukte document (2 exemplaren) circuleert op dit ogenblik onder de leden van de milieuraad.

Het voorontwerp wordt - zoals gevraagd door Gecoro - gedeeltelijk herwerkt. Een aantal fouten worden er uit gehaald (bvb op een plannetje staat Lieven Gevaertstraat/Deurnestraat volledig als industrie ingetekend) en verdere uitleg en actualisatie verwerkt.
Het stadsbestuur zal trachten dat het ontwerp - dat vermoedelijk juni naar de gemeenteraad gaat - ook op cd-rom beschikbaar komt.

Een openbaar onderzoek van 90 dagen wordt ook nog georganiseerd.

Het advies van de GECORO gaat over voorontwerp RSP, niet over het ontwerp. De GECORO moet nog (verplicht) advies geven over ontwerp Ruimtelijk structuurplan Mortsel

In de milieuraad heerst de vrees dat de adviesprocedure zal lopen tijdens de vakantiemaanden. Bovendien zijn er volgens onze informatie op dit moment slechts een tweetal informatiemomenten voor de burgers gepland.

Tegen volgende milieuraad wordt hierover een advies voorbereid.

Mededelingen - rondvraag

Autodelen in Mortsel:

In het kader van het DULOMI-project zoekt Autopia vzw steden en gemeenten om samen lokale autodeelinitiatieven mee op te starten. Gemeenten kunnen immers een belangrijke ondersteunende meerwaarde hebben voor de lokale autodeelprojecten.

Meer info over het project: zie bijlage

Het stadsbestuur gaat het project voorleggen op de mobiliteitsvergadering (dient nog te gebeuren). Meer informatie volgt.

Biomarkten Zuidrand 2005:

Op vrijdag 15 april 2005 is de cyclus biomarkten 2005 voor de zuidrand van start gegaan.

In 2005 zullen er in de zuidrand 15 biomarkten georganiseerd worden (organisatie van de verschillende gemeentebesturen in samenwerking met de biomarkthandelaarsvereniging BioBoulevard)

De biomarkthandelaarsvereniging BioBoulevard die ontstaan is onder impuls van de vzw Wervel uit de biomarkten van de zuidrand en het Falconplein is erin geslaagd om in 2005 in totaal een 41-tal markten te plannen.

We wensen deze organisatie nog veel succes met hun project.

Meer info:

[Werking 2005]

laatste wijziging: 17/08/10